Rozdíly mezi jímkou a septikem:

Jímka a septik není totéž

Jímka a septik nejsou jedno a totéž. Jímky nefungují jako čisticí zařízení – jde pouze o nádrže pro dočasné shromažďování odpadních vod, jež je nutné pravidelně vyvážet fekálním vozem. Septiky odpadní vody zároveň čistí, a to mechanicko-biologickým způsobem ve dvou až třech komorách.


S Septik - výhody a nevýhody

Díky septiku mizí starosti s pravidelným vyvážením odpadových vod. Ty jsou po vyčištění zpravidla vypouštěny do povrchových (potok, řeka) či podzemních vod. Usazený kal stačí odstranit přibližně jednou za rok. Oproti čistírně odpadních vod septik funguje i bez elektrické energie a nevyžaduje pravidelný přísun odpadních vod, takže je vhodný pro rekreační objekty se sezónním provozem.

Na druhou stranu je dobré vědět, že zapojení septiku podmiňují stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod. Úřad dále stanoví, jak často bude nutné dokládat vzorek odpadního kalu. Pořizovací cena za septik je o něco vyšší než u jímek.


J Jímka (žumpa) - výhody a nevýhody

K výhodám jímek patří nižší pořizovací cena, jednoduché usazení bez betonáže, rychlé a nekomplikované vyřízení na úřadech a další přednosti. U samostatné jímky však musíme počítat s nutností jejího pravidelného vyvážení do centrální čističky, jež samozřejmě není zadarmo. Hospodárnějšího provozu jímky lze dosáhnout jejím správným výběrem.


? Čím se řídit při výběru plastové jímky:

Plastové jímky se liší kapacitou čili objemem a tím, zda mají, anebo nemají být usazeny do půdy s výskytem spodní vody. Standardně je k dostání celkem 14 typů jímek o objemu od 2000 do 15 000 litrů. Při výběru jímky je dobré položit si tyto otázky:

Kolik dní v roce bude chata, zahradní domek či jiná nemovitost obývána?

Jímky se vyplatí u rekreačních objektů, jako jsou chalupy, chaty a zahrádky, u kterých se předpokládá spíše sezónní než trvalý pobyt.

Kolik osob bude objekt využívat?

Čím větší počet lidí, tím vyšší produkce odpadních vod a častější vyvážení jímky. Jestliže průměrná produkce odpadních vod na člověka činí asi 100 litrů za den a jeden vývoz jímky stojí zhruba 1000 Kč, je jasné, že investice do dražší, ale objemnější jímky, kterou není nutné tak často vyvážet, je dlouhodobě rozumnější volba.

Jímku lze usadit i na pozemek se zvýšeným výskytem spodní vody nebo na místo, kde bude částečně zasahovat pod povrch silniční komunikace. Je však nutné dodržet speciální postupy usazení.