Plastové jímky: velikost, počet osob, určení

? Čím se řídit při výběru plastové jímky:

Plastové jímky se liší kapacitou čili objemem a tím, zda mají, anebo nemají být usazeny do půdy s výskytem spodní vody. Standardně je k dostání celkem 14 typů jímek o objemu od 2000 do 15 000 litrů. Při výběru jímky je dobré položit si tyto otázky:


Kolik dní v roce bude chata, zahradní domek či jiná nemovitost obývána?

Jímky se vyplatí u rekreačních objektů, jako jsou chalupy, chaty a zahrádky, u kterých se předpokládá spíše sezónní než trvalý pobyt.


Kolik osob bude objekt využívat?

Čím větší počet lidí, tím vyšší produkce odpadních vod a častější vyvážení jímky. Jestliže průměrná produkce odpadních vod na člověka činí asi 100 litrů za den a jeden vývoz jímky stojí zhruba 1000 Kč, je jasné, že investice do dražší, ale objemnější jímky, kterou není nutné tak často vyvážet, je dlouhodobě rozumnější volba.

Jímku lze usadit i na pozemek se zvýšeným výskytem spodní vody nebo na místo, kde bude částečně zasahovat pod povrch silniční komunikace. Je však nutné dodržet speciální postupy usazení.